Google+ Profile details of Cloudsme

Cloudsme Neo
Description: Unknown
Introduction: CloudSME – là bộ phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành cho các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ, triển khai theo mô hình điện toán đám mây công cộng với các gói phần mềm được cung cấp dưới dạng dịch vụ.Bộ sản phẩm của CloudSME:CloudOffice – Quản lý điều hànhCloudHelpdesk – Hỗ trợ khách hàngCloudCRM – Quản lý quan hệ khách hàngCloudHRM – Quản lý nhân sựCloudAccounting – Quản lý t...
Occupation: Phần mềm quản lý Doanh ng
Place lived: Hà nội
Last update: 2017-12-19 16:45:31
Comparision between Following and Followers
Similar profiles
eHow eHow
eHow eHow
eHow: Discover the expert in you....
Glow Dan
Glow Dan
freedom...
Desy Desymode Perla
Desy Desymode Perla
UNA DOLCE TENERA ADORABILE CANAGLIA amante di belle donne co...
Please wait while we fetch your friends, this might take a few seconds.
In Cloudsme's Circles (0)
Have Cloudsme in Circles (0)